אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

איתן מהר"מ אקווה דורה
02/09/2020
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית
1
S45
EJ0084M4002
01/2001
08/2020
אלומניום
200
אלומיניום
לא
לא

איתן מהר"מ
אקווה דורה/רוח צפונית
29380