אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מועדון צלילה פוצקר
07/07/2019
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
18 Liters
02/1507/150
07/2002
10/2016
צהוב
220BAR
פלדה
מגף
כן
07/07/2020
לא

שלומי פלניצקי
פוצקר
29381