אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אלכסיי אודל
02/07/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
11.2
P235018
04/2015
06/2020
אלומניום
207
אלומיניום
כן
10/10/2020
לא

שמעון קושניר
קיסריה העתיקה
29379