אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

גולן גייזינגר
10/05/2020
Roth Mion
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
15.0 Liter
8127
01/1990
01/2017
צהוב
200BAR
פלדה
רשת, מגף
כן
10/05/2021
לא

שלומי פלניצקי
פוצקר
29381