אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

חקר ימים ואגמים - 10
17/12/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
1
S 80
P337225
05/2018
05/2018
כחול
3000 PSI
אלומיניום
לא
כן

DUGIT ERAN ROZEN
דוגית
A29383