אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

B.D.A. 2
01/07/2020
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
11.3
ASO627062
09/2011
06/2020
אלומניום
psi 3000
אלומיניום
כן
01/07/2021
כן

שמעון קושניר
קיסריה העתיקה
29379