אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

עפר זיטלני
23/08/2019
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
11.1
P352183
01/2019
01/2019
כסוף
207 אט'
אלומיניום
פקק ברז
כן
23/08/2020
כן

ניר צמח
DecoStop Israel
29406