אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אבי לביא
13/07/2019
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
12
As0698572
08/2014
05/2019
אלומניום
200
אלומיניום
כן
13/07/2020
כן

דניאל רוזמרין
קיסריה העתיקה
29384