אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אל-טל בע"מ
08/01/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
0.9
DT4822
07/2018
07/2018
צהוב
200
אלומיניום
לא
לא

איתן מהר"מ
אקווה דורה/רוח צפונית
29380