אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

עין-אל חיימוביץ׳
09/08/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
1
11.1
P418028
05/1989
05/2019
צהוב
207
אלומיניום
לא
לא

אריאל אוסלנדר
DEEP
31672