אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

שלומי פלניצקי
06/09/2019
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
40cf
LS6699
09/2002
10/2017
אלומניום
207BAR
אלומיניום
כן
06/09/2020
כן

שלומי פלניצקי
פוצקר
29381