אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

קובי טוינה
01/09/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
1
S063
PP102936
09/2012
11/2017
אלומניום
200
אלומיניום
לא
לא

איתן מהר"מ
אקווה דורה/רוח צפונית
29380