אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

דב זינגרמן
28/10/2019
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
10.0Liter
11/0223/080
03/2011
11/2016
צהוב - כתפיים שחור/ל
232BAR
פלדה
רשת, מגף, פקק ברז, ריג לדקו'/סטייג'
כן
28/10/2020
לא

שלומי פלניצקי
פוצקר
29381