אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

בועז זמיר
18/09/2020
Roth Mion
SCUBA
בדיקה ויזואלית
1
12 ליטר
10957
04/2015
09/2020
לבן
232 אט
פלדה
רשת, מגף
כן
18/09/2021
הוחלפה חביונה
כן

ניר צמח
DecoStop Israel
29406