אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אמיר גל
05/11/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
s80
P345544
08/2018
08/2018
ירוק
207BAR
אלומיניום
כן
05/11/2021
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395