אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

גל זוהר
27/10/2019
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
18L
19/0157/022
02/2019
02/2019
צהוב
232BAR
פלדה
מגף, ידית
כן
27/10/2020
מיכל וברז חדשים
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395