אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

שי שליו - נחשון עבודות ימיות
14/12/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
15
89/138/064
03/1998
05/2016
לבן
200
פלדה
רשת, מגף
נפסל בבדיקה הידרוסטטית
לא

איתן מהר"מ
אקווה דורה/רוח צפונית
29380