אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

סרגי שמירוב
03/09/2020
Catalina
SCUBA
הסבה לניטרוקס
0
11.3
ASO573804
05/2010
01/2017
אלומניום
psi 3000
אלומיניום
ריג לדקו'/סטייג'
כן
03/09/2021
כן

שמעון קושניר
קיסריה העתיקה
29379