אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

שי שליו - נחשון עבודות ימיות
13/02/2020
Roth Mion
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
15
8083
01/1990
01/2020
לבן
200
פלדה
לא
המיכל מותאם לשימוש אויר בלבד. ללא ברז בזמן הבדיקה - הברגה לא סטנדרטית 7/8
לא

איתן מהר"מ
אקווה דורה/רוח צפונית
29380