אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

כיבוי אש- יחידת להבה
16/01/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
9 ליטר
PP110247
08/2017
08/2017
אפור
207 אט'
אלומיניום
כן
16/01/2021
לא

ניר צמח
DecoStop Israel
29406