אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

עיסא אבו רמדן
09/06/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
18L
19/0157/028
02/2019
02/2019
צהוב
232BAR
פלדה
מגף
כן
09/06/2021
מיכל וברז חדשים
כן

דניאל קוסטה
SEPA
29395