אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

תמר הופמן
30/07/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
1
s063
PP4289
07/2014
06/2019
אפור
207BAR
אלומיניום
כן
30/07/2021
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395