אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

יונתן קרמר
25/09/2019
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
12L
18/1415/029
09/2018
09/2018
שחור
200bar
פלדה
רשת, מגף
כן
25/09/2020
מיכל וברז חדשים
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395