אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מתן רוזנטל
01/12/2019
MANNESMANN
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
15.0 LITER
916 D 20007
08/1996
11/2014
לבן
200 BAR
פלדה
מגף
0
לא

שלומי פלניצקי
פוצקר
29381