אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

רואי ליברמן
09/06/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
7.2 ליטר
R2319
01/1994
11/2017
אדום
207 אט'
אלומיניום
כן
09/06/2021
היה עם ריח חזק ולאחר שטיפה הריח עבר
לא

ניר צמח
DecoStop Israel
29406