אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

ש. אמיר 2016 בע"מ
08/10/2019
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
9 ליטר
PP62486
04/2006
09/2019
אפור
207 אט
אלומיניום
כן
08/10/2020
לא

ניר צמח
DecoStop Israel
29406