אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

צוללי שמיר
06/06/2020
Metal Impact
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
7.2
CC196407
05/2014
05/2019
צהוב
207
אלומיניום
לא
לא

תמיר אלחלל
צוללי שמיר
29371