אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

פקה נוטין
28/10/2019
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
15Liyer
95/120/186
03/1995
10/2017
אפור -שחור
200BAR
פלדה
רשת, מגף
כן
28/10/2020
לא

שלומי פלניצקי
פוצקר
29381