אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

עמי קמיל
15/11/2020
MES
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
1
7 ליטר
00009485
07/2019
07/2019
אפור
200 אט'
אלומיניום
ריג לדקו'/סטייג'
כן
15/11/2021
כן

ניר צמח
DecoStop Israel
29406