אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

נחשון עבודות ימיות
11/05/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
18
12/0392/011
02/2012
03/2020
צהוב
200
פלדה
מגף
לא
לא

איתן מהר"מ
אקווה דורה/רוח צפונית
29380