אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מיכאל גולדשטיין
12/07/2020
ECS
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
12 Liter
NSQ123
04/2016
04/2016
שחור, פס לבן בכתף, ל
232BAR
פלדה
רשת, מגף, ידית, פקק ברז
כן
12/07/2021
לא

שלומי פלניצקי
פוצקר
29381