אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אבי
29/01/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
15.0 Liters
97/271/185
05/1997
07/2019
צהוב
200 BAR
פלדה
רשת, מגף, ידית
כן
29/01/2021
לא

שלומי פלניצקי
פוצקר
29381