אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

צוללי שמיר
20/12/2019
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
15
8670767
04/1986
05/2019
כחול
200
פלדה
לא
כן קטנה בהמרכז המיכל
לא

תמיר אלחלל
צוללי שמיר
29371