אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מועדון צלילה רמת יוחנן # 14
11/11/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
80Cf
P254552
01/2016
01/2016
אלומניום
207 BAR
אלומיניום
כן
11/11/2021
לא

שלומי פלניצקי
רמת יוחנן
29381