אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אלכסנדר שליאפקין
02/07/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
10L
91/5106/107
07/1991
06/2020
צהוב
200
פלדה
כן
02/07/2021
יש לשים לב לחלודה שטחית -לא עמוקה - בדפנות הפנימיות
לא

שמעון קושניר
קיסריה העתיקה
29379