אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מועדון צלילה רמת יוחנן # 13
17/11/2019
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
80Cf
P254550
01/2016
01/2016
אלומניום
207BAR
אלומיניום
כן
17/11/2020
לא

שלומי פלניצקי
רמת יוחנן
29381