אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

דרור גילת
27/07/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
11.1 ליטר
P235304
04/2015
07/2020
לבן
207 אט'
אלומיניום
כן
27/07/2021
לא

ניר צמח
DecoStop Israel
29406