אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

עידן משעול
27/10/2019
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
1.9
X539198
06/2019
06/2019
צהוב
207
אלומיניום
כן
27/10/2020
לא

ניר צמח
DecoStop Israel
29406