אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מעגן מיכאל 030
26/12/2019
Worthington
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
50Cf
CC121470
04/2013
01/2017
תכלת
207 bar
אלומיניום
כן
26/12/2020
לא

רוני ברק
מעגן מיכאל
29393