אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

שלמה פלניצקי
10/05/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
040 CF
LS21219
05/2007
07/2018
אלומניום
207 BAR
אלומיניום
ריג לדקו'/סטייג'
כן
10/05/2021
כן

שלומי פלניצקי
פוצקר
29381