אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

עפר זיטלני
30/12/2019
Cochran Labs
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
12
336453
05/1992
10/2019
אפור
207 אט
פלדה
פקק ברז
כן
30/12/2020
לא

ניר צמח
DecoStop Israel
29406