אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מועדון צלילה פוצקר מיכל #119
07/07/2019
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
10 Liters
04/0113/096
01/2004
01/2019
צהוב
232BAR
פלדה
מגף
כן
07/07/2020
למיכל הוחלף ברז (ברז קודם עם אינסט סדוק שלא ניתן לפרק)
לא

שלומי פלניצקי
פוצקר
29381