אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

יבגני רזייב
22/10/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
1
15
10/0899/174
05/2010
08/2016
שחור/לבן
200
פלדה
כן
22/10/2021
לסים לב לחלודה פנימית
לא

שמעון קושניר
קיסריה העתיקה
29379