אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

ניר צמח
22/11/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
1
11.1 ליטר
P353348
01/2019
01/2019
כסוף
207 אט
אלומיניום
כן
22/11/2021
ברז סטנדרטי
כן

ניר צמח
DecoStop Israel
29406