אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

שי מיילת
31/05/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
12
P47458
04/2013
05/2018
אלומניום
200
אלומיניום
לא
לא

איתן מהר"מ
אקווה דורה/רוח צפונית
29380