אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

סימור 1003
04/11/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
63cf
PP107336
04/2016
04/2016
אלומניום
207BAR
אלומיניום
לא
לא

שלומי פלניצקי
SEAMOR
29381