אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אביעד ויצמן
04/05/2020
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
9 ליטר
BJ0054292
09/2017
09/2017
כסוף
207 אט'
אלומיניום
כן
04/05/2021
כן

ניר צמח
DecoStop Israel
29406