אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

ירון ברבי
21/05/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
s063
CC526195
06/2019
06/2019
אפור
207BAR
אלומיניום
מגף
כן
21/05/2021
מיכל וברז חדשים
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395