אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אלכס דיכטקוב
14/12/2019
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
11.3
AS0764865
05/2017
05/2017
אלומניום
3000 PSI
אלומיניום
כן
14/12/2020
דרוש מעקב אחר הקורוזיה והאבנית שהצטברה מתחת לחבקים.
כן

שמעון קושניר
קיסריה העתיקה
29379