אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

גילעד שפיגל
16/11/2020
HEISER
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
6Liter
ZY4841
09/1993
02/2018
צהוב
300BAR
פלדה
לא
לא

שלומי פלניצקי
SEAMOR
29381